سرگذشت کلیسای ایران در ادوار متعدد تاریخی تا به زمان حال

ورود شما را به درس" تاریخ کلیسای ایران" خوش آمد می گوییم. این درس بخشی از دروسی است که در برنامه لیسانس مطالعات مذهبی و سفر عمر است. پس از موفقیت در این درس، دانشجو ،۳ واحد دوره لیسانس را دریافت خواهد نمود.

شخصی که وارد خدمت می شود ممکن است یک خادم، معلم کلام، باشد. خدمت نیازمند یک تعهد ایمانی فردی است که از یک رابطه شخصی با خدا از طریق عیسی مسیح شکوفا می گردد همچنین درکی عمیق از ایمان و تاریخچه ایمان مسیحی و کلیسای مسیح خصوصا برای هر مسیحی ایرانی لازم است. دانستن سرگذشت کلیسای ایران و فراز و نشیبهای آن برای کسانی که خود را متعهد به خدمت به این کلیسا و ایمانداران فارسی زبان می‌دانند، بسیار آموزنده وضروری به نظر می‌رسد.

در خلال این درس با نقاط قوت و ضعف ، پیروزیها و شکست ها، وفاداریها و خیانتها و نیز جفاها و از خود گذشتگیها روبرو خواهیم شد و می‌توانیم تاریخ را فرا راه آینده مسیر خدمتی خود قرار دهیم تا از تکرار اشتباهات بپرهیزیم و از پیروزیها درس گیریم و خدا را برای کار عظیم پسرش درجهان فارسی زبان شکر گوییم.

ترتیب و سازماندهی این دوره درسی

این درس به سه بخش تقسیم شده که به ترتیب زیرند البته هر بخش خود شامل چندین واحد درسی می ‌ باشد.

بخش اول- کلیسای ایران تا سال ۴۲۰ میلادی

بخش دوم- کلیسای ایران از سال ۴۲۱ تا ۱۲۵۸میلادی

بخش سوم- کلیسای ایران از ۱۲۵۸ میلادی تا حال

قابلیت ها

برای این درس نیاز است تا به خوبی مطالب جزوه درسی را مطالعه نمایید و اسامی مهم و تاریخهای کلیدی را به خوبی به خاطر بسپارید . داشتن دیدی تحلیلی در درک بهتر این دوره درسی کمک بسیاری به فهم روند تاریخ کلیسای ایران خواهد داشت.

از کتب مرجعی که در پایان این دوره درسی معرفی شده است بعنوان متن ارجاعی می توانید کمک گیرید و در ضمن با انجام تکالیف محوله در این دوره درسی درکی عمیقتر و بهتر نسبت به مطالب ارائه شده کسب خواهید کرد.

سوالات امتحانی

سوالات بصورت چند گزینه ای بوده و شما با مطالعه متن درسی که به عنوان منبع اصلی این درس مورد استفاده است می‌توانید به پرسشها به راحتی پاسخ گویید. لازم به ذکر است که یادگرفتن اسامی، نام مکانها و شوراها و تاریخهای کلیدی بسیار حائز اهمیت است و در سوالات امتحانی با پرسشهایی که نیازمند دانستن نام اشخاص و یا کتب و یا اماکن مهم و یا رویدادهای مهم تاریخی که در این جزوه درسی آن را مرور خواهید کرد، مواجه خواهید شد.

تذکر مهم در رابطه با آزمونهای این درس

دانشجوی گرامی برای پاسخگویی به پرسشهای آزمون بخشهای مختلف شما مجاز نیستید تا از جزوه درسی و یا هیچ گونه کتاب و یا جزوه دیگری در خلال امتحان استفاده کنید. ضمنا در حین امتحان اجازه ندارید تا با کسی در رابطه با این سوالات مشورت کنید. شما مجاز نمی باشید که سوالات را یاد داشت کرده و یا با شخص دیگری در میان بگذارید.

این اقدام از لحاظ قانونی و اخلاقی خلاف مقررات دانشگاه می‌باشد و تخطی از آن تنبیهات قانونی در پی خواهد داشت.

رعایت نکات ذکر شده برای همگان الزامی است.

منبع درسی

این دوره درسی بر اساس منابع فارسی و انگلیسی موجودی که در زمینه تاریخ مسیحیت و کلیسا در ایران در دست بوده است تهیه گردیده است. لازم به ذکر است که در این میان چهارچوب اصلی این دوره درسی بر مبنای کتاب "سرگذشت مسیحیت در ایران زمین" که حالتی فراگیرداشته است تنظیم شده حال آنکه به دلیل ویژگیها و خصوصیات که یک دوره درسی می‌بایست دارا ‌باشد و نیز به واسطه دسترسی و استفاده از منابعی جدیدتر قسمتهایی به این کتاب افزوده گشته و نیز قسمتهایی خلاصه گردیده است تا دوره‌ای درسی که تمامی زوایا و نکات لازم را فراگیرد، تهیه و تنظیم گردد. در انتهای بخش پایانی این در درس فهرست منابع موجود و منابع بکار گرفته شده ذکر گردیده است.

کلیه حقوق چاپ و هرگونه استفاده از این سوالات امتحانی تنها متعلق به سازمان مسیحی ۲۲۲ است وهرگونه استفاده تنها باید با اجازه رسمی ازاین سازمان صورت پذیرد