خلاصه درس:

معرفی‌
محتوای حقیقی‌ عهد عتیق

این درس
شامل مردم، مکانها و رویدادهای است که در عهد عتیق اتفاق افتاده است.

همینطور
شامل   حداقل ۱۰۰ شخصیت برجسته، بیشترین
وسعت جغرافیایی، داستان‌ها و رویدادها، وگفتمان نبوتی  می‌باشد.

علاوه بر
این مقدمه‌ای بر انواع مختلف از ژانرهای ادبی‌ موجود در عهد عتیق خواهد بود.
به طور معمول، این دوره دوم در گواهی کارشناسی و / یا
برنامه تحصیلی در
NationsUniversity است.

این دوره به پنج بخش سازماندهی شده است:

(1) تورات،
(2) پیامبران پیشین، (3) پیامبران پسین ، (4) نوشته: تاریخچه، و (5) نوشته: حکمت و
عبادت.

و
۵ ساعت اعتبار کارشناسی.

هدفها:

این دوره
بر کشف خود با نظر به سوی دستیابی به مهارت در محتوای کتاب مقدس در نظر گرفته شده
است.

تا زمانی کهدانش
آموز با
محتوایمتنکتاب
مقدس
آشنا شود
توجیه کمی
برای حرکت رو به جلو با الهیات و کاربردهای آن دارد.

علاوه بر این، مهارتهای تفکر انتقادی با ذهنی باز آغاز
خواهد شد، نه با نتیجه گیری از پیش تعیین شده. جهل و شایعات تنها فرصت برای نتیجه
گیری را مسدود کند.


در نتیجه، اهداف به سمت دستیابی به سطح بالایی از سواد
آموزی با توجه به متن کتاب مقدس اشاره می کنند. مسائل انتقادی و مطالعات پس زمینه
برای دوره های بعد می باشد.

پس از
اتمام هر ماژول، شما باید قادر باشید به:

1. ارزیابی روابط میان افراد کلیدی در عهد عتیق.

ارتباط مردم به مکان های جغرافیایی، رویدادها، و نهادهای
ذکر شده در عهد عتیق.


3. مقایسه و مقابله انواع مختلف سبک های ادبی موجود در عهد عتیق.

4. ترتیب رویدادهای مهم عهد عتیق به ترتیب زمانی.

5.
نشان دادن حس اجتماعی با دانشجویان .

6.
بکار گیری 
مهارت های تفکر انتقادی

واحد
درسی‌:

برای
قبولی در هر واحد درسی‌ نمره بالای ۷۰% نیاز هست. هر امتحان ( بخش از واحد درسی‌)
شامل ۲۰% اعتبار هست.

در
زیر یک نمونه از سوالات برای شما آورده شده است:

رودخانه سرازیر شد از باغ عدن به این رودخانه تقسیم می
شوند:
(A) ارنون، (B) در اردن، (C)
نیل (D) دجله.

فرمهای
انجمنها:

تا
بیش از ۲۰ اظهار نظر یأ تحقیق از شما درخواست میشود. این نوشتها فرصت برای
یادگیری و ایجاد تبادل نظر با دانشجویان دیگر را فراهم می‌کند.

منابع:

منبع اصلی شما برای این دوره نیاز به یک کتاب مقدس است. شما باید آن را چندین بار
در طول دوره بخوانید.

نسخه جدید
ترجمه هزاره نو به شما پیشنهاد میشود به دلیل گستردگی و معتبر بودن آن.

سوالات
امتحانی‌ و جملات از این نسخه‌ انتخاب میشود ولی‌ اگر دانش آموزی از نسخه‌ دیگر هم
استفاده کند مشکلی‌ نیست.

منابعثانویه، اطلاعاتپس زمینهبرای
هر یک از
کتاب هایکتاب مقدسارائه می کنند. شما میتوانید از این منابع به صورت منابع
کمکی‌ تا زمانی‌ که به متن اصلی‌ صدمه نمی‌زند استفاده کنید.

ولی‌
منبع اصلی‌ خود کتاب مقدس است.

Brisco, Thomas V. Holman Bible Atlas: A
Complete Guide to the Expansive Geography of Biblical History
. Broadman and
Holman Reference, 1999. 298 pages. $19.78 ISBN: 978-1558197091